โดเมนเนม


เราให้บริการจดโดเมน 500 บาท/ปี
รับจดโดเมน .com , .net, .org , .info ,.biz เรามีระบบจัดการโดเมนใหท่านได้บริหารโดเมนเอง100 % ชื่อโดเมนก็เป็นของคุณเอง 100 %

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อจดโดเมนกับเรา

- แก้ไขรายละเอียดเจ้าของชื่อโดเมน
- แก้ไข Name Server เองได้
- สามารถ Lacked Status โดเมนได้
- มีระบบ Manage Domain ที่เป็นส่วนตัว
- เป็นเจ้าของโดเมนของท่านเอง 100 %

- จะย้ายไปใช้โฮสไหนก็ได้ตามใจคุณ